Cookie beleid RKO

De website van RKO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

ONZE NORMEN EN WAARDEN

GEDRAGSREGELS Voetbalvereniging R.K.O

1. Inleiding

Voetbalvereniging RKO wil er aan bijdragen dat de leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. RKO wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, scheidsrechters, begeleiders, trainers,  ouders/verzorgers en bezoekers/toeschouwers op dit vlak. RKO moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke zijn opgesteld om hierbij te kunnen helpen. Het bestuur, de betreffende commissies en betreffende personen dragen de gedragscode actief uit. Met name de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

 2. Algemeen

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties. 

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor RKO. Van bestuurslid tot jeugdleider en van kantinemedewerker tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Ieder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Zowel op het veld, als in de zaal. Veel zaken gaan – vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen – naar behoren. Sport wordt daar beoefend zoals de bedoeling van het spel is. Soms gebeuren er rondom de voetbalvelden ook dingen die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. Hierbij kan gedacht worden aan zaken als pesten, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie en zinloos geweld. “Voetballerij is een afspiegeling van de maatschappij” mag niet de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen. Integendeel!

 3. Algemene gedragsregels

RKO vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden voor, tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn. De gedragregels zijn gebaseerd op 5 peilers: Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit

Plezier

 • RKO biedt aan al haar spelers, gastspelers, scheidsrechters en gasten een plezierige voetbalomgeving in veiligheid en geborgenheid;
 • Wij vieren samen onze successen;
 • Wij winnen met zijn allen maar verliezen ook met zijn allen; voetbal is een teamsport;
 • Winnen is belangrijk maar plezier hebben staat op één;
 • Lachen is altijd goed maar uitlachen doen we nooit;
 • We drinken een drankje na de wedstrijd om de teamgeest te vergroten.

 Respect

 • Wij pesten niemand;
 • Wij vloeken en schelden niet (en al helemaal niet als er kinderen bij zijn);
 • Wij behandelen iedereen gelijk in en buiten het veld;
 • Respect voor ieders eigendommen en aansprakelijk voor zelf aangerichte schade!;
 • Wij respecteren de regels in de kantine wat betreft roken en alcoholgebruik; Het gebruiken van drugs wordt bij RKO nooit getolereerd;
 • Wij bemoeien ons als ouders/verzorgers nooit met speltechnische zaken; Wij vangen nieuwe spelers en/of tegenstanders op en begeleiden hen als een goede gastheer;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of seksueel getint gedrag;
 • Wij hebben respect voor de staat van het mooie RKO complex en gooien afval in de afvalbakken;
 • Wij hebben respect voor de barmedewerkers en ruimen zelf onze tafels leeg;
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.

Eerlijkheid

 • Wij geven spelsituatie eerlijk weer (bijvoorbeeld overtredingen, bal uit/achter);
 • Wij, leiders, trainers en bestuur, geven uitleg over keuzes en beslissingen indien gewenst en communiceren helder en duidelijk; 
 • Wij stimuleren en belonen eerlijk en positief gedrag;
 • Wij keuren ongewenst gedrag af en spreken anderen daarop aan;
 • Wij leven de regels van de KNVB na;
 • Trainers, leiders en jeugdcoördinator delen de teams in alle eerlijkheid in en trekken niemand voor.

Betrokkenheid

 • Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen; Ouders en leden zijn bereid regelmatig te rijden naar uitwedstrijden; Bestuur, leiders en/of coaches ontvangen de tegenstanders hartelijk en treden als goede gastheer op;
 • Ouders/verzorgers helpen met vlaggen of fluiten;
 • Ouders/verzorgers en spelers helpen de vereniging bij het uitvoeren van de dagelijkse taken (bijv. bardiensten, activiteiten, etc.);
 • Spelers melden zich tijdig af voor wedstrijd en training. 
 • Bestuur, begeleiders, trainers en ouders geven het goede voorbeeld; in het bijzonder aan de jeugd;
 • Iedereen binnen RKO heeft de morele plicht anderen op wangedrag aan te spreken of anderen te steunen die mensen aanspreken op hun wangedrag; Leden betalen hun contributie op tijd.

Sportiviteit

 • Bij RKO spelen we het spel volgens de regels van de KNVB en accepteren we de gevolgen indien we regels overtreden;
 • Wij wensen tegenstanders en wedstrijdleiding vooraf plezier en bedanken hen na afloop;
 • Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
 • Bij verlies feliciteren wij de tegenstanders;
 • Spelers schelden nooit op elkaar, de leiders, de trainers en/of de scheidsrechters;
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van anderen;
 • Ouders/supporters ondersteunen spelers op positieve wijze;
 • Trainers en leiders coachen op een positieve manier.

4. Gedragsregels voor op en rond het RKO sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten genomen. 
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels.
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet.
 • Blijf achter de hekken / reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden in het belang van de veiligheid vrijhouden.
 • Matig je snelheid in de nabijheid van het sportcomplex.
 • Degene die zich hier niet aan houdt wordt op dat gedrag aangesproken.

Het geven van het goede voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Omdat ten aanzien van alcohol, tabak en drugs het voorbeeld niet alleen volwassenen betreft, maar in heel veel gevallen juist jonge kinderen, zijn onderstaande zaken apart genoemd:

 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 15:00 niet gewenst.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers en op het veld.
 • Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.

5. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van RKO de kern van de voetbalvereniging. De speler:

 • Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld.
 • Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer / leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen.
 • Is bij de training minimaal 5 minuten voor aanvang aanwezig.
 • Is voor een wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig.
 • Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van RKO, maar niet tijdens de trainingen.
 • Heeft respect voor de tegenstander, de leider en het publiek.
 • Beïnvloedt de scheidsrechter niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters.
 • Laat zich niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Feliciteert de tegenstander met het behaalde succes.
 • Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • Veegt vuile schoenen af in de borstels buiten de kleedkamers en zorgt dat ze schoon zijn alvorens de kleedkamer in te gaan.
 • Dient na training en wedstrijd te douchen.
 • Helpt desgevraagd mee met schoonmaken van de kleedkamer.
 • Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan.
 • Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.

6. Gedragsregels voor de begeleider

De begeleider:

 • Heeft een voorbeeldfunctie voor het team.
 • Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders.
 • Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Ontvangt gastvrij de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Verzorgt in overleg met de trainer de opstelling en coaching van het team tijdens de wedstrijden.
 • Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak).
 • Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.
 • Verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdformulier c.q. digitaal wedstrijd formulier (DWF).

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Geen alcohol gebruikt tijdens het begeleiden van een team.
 • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen wedstrijd meer wordt gespeeld.
 • Zorgt voor het netjes achterlaten van de kleedkamer zowel uit als thuis.
 • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Het wasschema en teamkleding bewaakt.
 • Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

7. Gedragsregels voor de trainer

De trainer:

 • Brengt spelers passie bij voor het spel.
 • Vervult een voorbeeldfunctie in woord, gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
 • Respecteert door de scheidsrechter genomen  beslissingen.
 • Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pilonnen, doelen, etc.).
 • Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
 • Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

 Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 • Het opruimen van de doelen, het opklappen van de netten en de hoekvlaggen organiseert als er geen training meer wordt gegeven.
 • Zorgt voor netjes achterlaten van de kleedkamer.
 • Deel neemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd.
 • Er op toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
 • Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 8. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

De ouder/verzorger:

 • Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld en een voorbeeldfunctie te vervullen in gedrag, enthousiasme en sportiviteit. 
 • Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld.
 • Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team door trainers en begeleiders (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

 Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 • Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzigingen geven.
 • Mee doen in de wasbeurten van de kleding van het team.
 • Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • Hun steentje bijdragen aan het vrijwilligerswerk binnen RKO. Vele handen maken licht werk.
 • Er voor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training/ wedstrijd.
 • Er op toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training/ wedstrijd.
 • Op tijd de contributie voldoen.
 • Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende coördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging!

 9. Gedragsregels voor het bestuur

Het bestuur:

 • Voert beleid dat gericht is op sportiviteit/Fair Play binnen RKO en houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen. Evalueert het beleid periodiek en stuurt waar nodig bij.
 • Stel kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, wedstrijdbegeleiding, wedstrijdleiding etc.
 • Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. Fair Play in sport en spel.

 10. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbalbetrokken, geldt dat zij een belangrijke rol spelen in het slagen van de gedragscode. 

De vrijwilliger:

 • Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging.
 • Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief.
 • Maakt geen opzettelijke verbale of nonverbale beledigingen naar anderen, kwetst niemand opzettelijk.
 • Is zuinig op kleding, materialen, gebouwen en eigendommen van RKO.

11. Gedragsregels voor de scheidsrechters /wedstrijdleiders

 • Past de regels toe volgens de KNVB richtlijnen en beoordeelt ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd.
 • Zorgt ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig ingrijpen.
 • Geen woorden maar daden. Het gedrag van de scheidsrechter wedstrijdleider dient te allen tijde sportief te zijn.
 • Is beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten. 

 12. Gedragsregels voor de toeschouwers

De toeschouwer:

 • Bedenkt dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan georganiseerde sportbeoefening. De spelers zijn geen mini-profsporters.
 • Gedraagt zich op zijn best. Vermijdt het gebruik van grof beledigend taalgebruik aan het adres van spelers, traniners, leiders scheidsrechters etc. 
 • Toont enthousiasme over goed spel van RKO als ook over het gast-team. 
 • Respecteert en accepteert beslissingen van de scheidsrechter. 
 • Benadert sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Is altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 • Gebruikt geen glaswerk en/of porselein op tribune, langs de lijn en kleedkamers.

13. Gedragsregels ten aanzien van alcohol, tabak en drugs

Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate en zeker niet op het veld of in de kleedkamers. Wees er van bewust dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor de kinderen.

Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 15:00 niet gewenst. Alcohol mag alleen in de kantine worden gedronken door personen van 18 jaar en ouder.

Roken is beslist niet toegestaan op het sportcomplex van RKO, behalve op het terras van de kantine. Het afval van de sigaretten wordt netjes in een asbak uitgedrukt en niet op de tegels.

Drugsbezit en drugsgebruik in en om het sportveld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod

Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor sancties.

14. Waar gelden de regels van de gedragscode?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

15. Sancties

Overtredingen van de gedragsregels leiden tot een verplicht gesprek met het bestuur van RKO. Het bestuur beslist naar aanleiding van het gesprek wat eventuele gevolgen kunnen zijn.

Overtredingen tegen de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en (eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod. 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!